Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
HomeEng

ประวัติความเป็นมา

          จากแนวความคิดชั้นเยี่ยมของ เกอนอส ลางเกส สวารอฟสกี้ (Gernot Langes Swarovski) ช่วงต้นทศวรรษที่ 90 นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคนิคแขนงหนึ่ง ซึ่งถูกนำไปใช้เพื่องานด้านศิลปะ ที่ต้องการความสวยงาม เปล่งแสงประกายระยิบระยับ และสื่อถึงพลังออร่าที่ทรงคุณค่า  และนี้ถือเป็นต้นกำเนิดของกรรมวิธีทีมีชื่อเรียกว่าพอยทิจ (Pointiage)

           เอ.ซี.ดี.ไทยแลนด์ได้รับอนุญาตจากสวารอฟสกี้ ออสเตรีย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้เป็นบริษัทแรกที่สามารถนำเอาแนวเทคนิคดังกล่าวมาใช้เพื่อธุรกิจการประดิษฐ์คริสตัลได้
ปี ค.ศ.1999 เอ.ซี.ดี.ไทยแลนด์ ได้เริ่มดำเนินกิจการบนพื้นที่ห้องขนาดเล็กๆ ด้วยพนักงานช่วงบุกเบิกเพียง 5 คนเท่านั้น ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เราได้พัฒนารูปแบบการประดิษฐ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรในหลายๆ ด้าน  จนส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

          ต้นปี ค.ศ.2007 เอ.ซี.ดี.ไทยแลนด์ ได้สร้างโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เรามีเนื้อที่เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และยังเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกันของพนักงานในองค์กรด้วย ปัจจุบันเรามีพนักงานกว่า 170 ชีวิต ที่พร้อมจะเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง          กุญแจชิ้นสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กรคือ การร่วมมือกันทำงาน ปรากฏการณ์เช่นนี้ ก่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างศักยภาพทางด้านศิลปะและการสืบเนื่องทางวัฒนธรรม

          ช่างฝีมือผู้ประดิษฐ์คริสตัลล้ำค่าชาวไทยถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีทั้งพรสวรรค์และความชำนาญสูง ผสมผสานกับกรรมวิธีพิเศษแบบพอยทิจ(Pointiage) ส่งผลให้เกิดโอกาส และช่องทางการขายสินค้าใหม่ๆ ในตลาดธุรกิจมากขึ้นตามลำดับโลกแห่งความหรูหราสวยงาม ไม่สามารถปฏิเสธสวารอฟสกี้คริสตัลได้อีกต่อไป

          กรรมวิธีแบบพอยทิจ (Pointiage) ได้เข้ามามีบทบาทต่อวงการเครื่องประดับอย่างเห็นได้ชัดมาก สำหรับบริษัทเอ.ซี.ดี.ไทยแลนด์นั้น ก็ได้สร้างมาตรฐานระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เรามีความพยายามอย่างสูงเพื่อแปรรูป สวารอฟสกี้คริสตัล ให้มีรูปลักษณ์สวยงามอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงบันดาลใจของนักออกแบบนานาประเทศ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย รวมกับเทคนิคที่ทันสมัยจากเรานั้น ทำให้ทีมงานของเราสามารถสร้างสรรสินค้ารูปลักษณ์ใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว  การสร้างผลงานด้านศิลปะชิ้นใหม่ๆ ขึ้นมานั้น ส่งผลให้เราเองมีการพัฒนา และค้นคว้า กรรมวิธีแบบพอยทิจ (Pointiage) อย่างต่อเนื่อง ทีมงานเอ.ซี.ดี.ไทยแลนด์ทุกๆ คน มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เราสามารถสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่าง ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและคริสตัลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

 


   
Untitled Document

info@acdthailand.com

ALL PUBLICATION & PRODUCTS SHOWN ON THIS PAGE ARE THE INTELLECTUAL PROPERTY OF
A.C.D. THAILAND CO., LTD. AND PROTECTED BY INTERNATIONAL COPYRIGHT LAWS.